BlauwZaam Symposium VIII – 25 oktober 2018

Thema: Blauwzaam 2.0 Duurzaam Door

Door Magda The, voormalig communicatiemedewerkster Wellant College

In het achtste BlauwZaam Symposium staat de vraag centraal of Stichting BlauwZaam op de goede weg is om ‘duurzaam door’ te gaan met haar talrijke initiatieven in Alblasserwaard Vijfheerenlanden teneinde deze regio te verduurzamen.
Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland heeft opnieuw haar deuren geopend voor de 100 deelnemers aan dit symposium. Leuk om te weten dat het eerste symposium van BlauwZaam ook hier heeft plaatsgevonden.

Dagvoorzitter Jan van Heukelum startte de bijeenkomst met een korte terugblik op een interactieve manier. BlauwZaam, opgericht in 2010 met als doel het duurzaam ondernemen te versterken en versnellen, kan na acht productieve jaren terugkijken op mooie resultaten.

Een korte opsomming: Download hier de terugblik
-    Dankzij een groot netwerk zijn duurzame verbindingen tussen partners tot stand gekomen.
-    Er zijn 5 energieconvenanten, 1 beheerconvenant, 1 peopleconvenant en 1 Convenant Circulaire Economie ondertekend.
-    Duurzame projecten zijn gerealiseerd uit 4 gebiedsdeals.
-    8 Symposia zijn georganiseerd.
-    Inmiddels telt Stichting BlauwZaam ruim 100 partners.

Nog steeds is BlauwZaam volop in beweging en richt zich nu op vier centrale thema’s:
1.    BlauwGroen
2.    Circulaire Economie
3.    Het Nieuwe Bouwen
4.    Happy People

De werkgroepen verbonden aan deze thema’s presenteren hun visie, behaalde resultaten en plannen aan het publiek.

Thema BlauwGroen:
BlauwGroen bestaat uit 2 werkgroepen: werkgroep Water en werkgroep Prachtlint.
De werkgroep Water heeft de ambitie om van Alblasserwaard Vijfheerenlanden een klimaatadaptieve regio te maken, aldus Peter Kwakernaak In het project BlauwGroen Fundament wordt gewerkt aan projecten die zich richten op de gevolgen van klimaatverandering, knelpunten, klimaatadaptatiestrategie.

Bewoners en bedrijven worden betrokken bij de analyse om gezamenlijk oplossingen aan te dragen. Het werkgebied omvat Dijkring 16 en de projecten richten zich op o.a. waterveiligheid, waterkwaliteit, maar vooral op de klimaatadaptatie.
Na een symposium in 2015 over de verduurzaming in de drinkwatercyclus, volgde in 2016 het BlauwZaam symposium over water in de regio en sinds 2017 zet BlauwGroen zich in voor de uitwerking van het meerjarenprogramma ‘Groen Verbindt’. Hierin wordt het ‘hybride leren’ gestimuleerd, waarbij onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld worden zodat partijen elkaar versterken in de realisatie van projecten: onderwijs dient toekomstige werknemers kwalitatief vakkundig op te leiden, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt en bedrijven vakkundige medewerkers kunnen vinden.

Werkgroep Prachtlint heeft zich ten doel gesteld om in de regio de biodiversiteit te vergroten en de leefomgeving mooier en kleurrijker te maken door duurzaam ecologisch groenbeheer. Hiervoor is in 2015 een ‘Beheer Convenant’ afgesloten.
Richard Slagboom (projectleider Prachtlint) vertelt trots dat veel lokale initiatieven van burgers en organisaties het doel omarmen en resultaten te zien zijn. Zo zijn bijvoorbeeld in polders en bermen wilde bloemzaden gezaaid wat een kleurrijk beeld oplevert.  
Door de gronden ecologisch te beheren ontstaat een ecologisch lint voor insecten en ontstaan kleine natuurgebieden door ecologische verbindingen.

In de regio vormen zich hitte-eilanden, doordat de gemiddelde temperatuur stijgt. Groen kan echter de temperatuur met 8 graden doen verlagen en neerslag doen verdampen.
De werkgroep heeft een duidelijke oproep aan bedrijven om hun bedrijventerrein te vergroenen. Een paar voorbeelden zijn het collectief vergroenen van bedrijventerreinen, aanleg van groene daken, natuurwerkdag als bedrijfsuitje.

Thema Circulaire Economie
Lisanne Addink (Verdraaid Goed) en Gerard de Winter (Koncerna) streven ernaar om met de werkgroep concreet te maken wat BlauwZaam wil en doet aan het stimuleren van circulaire economie. BlauwZaam wil bedrijven inspireren en enthousiasmeren om met circulaire economie aan de slag te gaan en in deze richting te innoveren. In 2017 heeft dit geresulteerd in de ondertekening van het convenant ‘Circulair Ondernemerschap’.
Circulaire economie komt ook terug in de verkenning van de ‘Waarde in de Waard’, een onderdeel van het meerjarenprogramma Groen Verbindt. De werkgroep denkt actief na over ‘hoe nieuwe cirkels gemaakt kunnen worden?’ of ‘hoe van reststroom weer iets nieuws gemaakt kan worden?’.