NIEUWS


Bouwen in hout als duurzame oplossing

De novembereditie van onze maandelijkse Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst staat in het teken van Bouwen in Hout...

Vrijwilligers van Prachtlint zijn heel het jaar actief met het verbeteren

van natuurwaarden in de regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Op...

Donderdag 31 oktober 2019 was de dag van het alweer 9e BlauwZame Symposium. Dankzij de medewerking en samenwerking van en met de Gemeente Gorinchem is...

Het nieuwe (ver)bouwen verdwijnt en gaat vooral

verlopen via internet en is circulair. Althans,

de bouwmaterialen zijn circulair, zowel hergebruik ...

Ton is binnen de commissie ‘Communicatie en PR’

al jaren actief voor BlauwZaam. Vanaf nu beheert

hij als lid van het Bestuur de portefeuilles...