NIEUWS


Ton is binnen de commissie ‘Communicatie en PR’

al jaren actief voor BlauwZaam. Vanaf nu beheert

hij als lid van het Bestuur de portefeuilles...

Kaas- en zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2, 3381 KH Giessenburg

Tijd 15.30 uur Inloop + netwerken

16.00 uur Start presentaties

17.00 uur...

De rapportage over de Bouwstenen voor Regionale Energiestrategie voor de gemeenten Molenlanden en Gorinchem is klaar. Lees meer!

Meer subsidie voor bomen planten op komst.

In het definitieve klimaatakkoord zet de overheid in op agrobosbouw.

Een verdienmodel als zonneparken...