Energietransitie mogelijk gemaakt door agrariërs
 

Hei-en Boeicop, 5 augustus 2019
Op 31 juli jl werden officieel met het doorknippen van het lint het zonnedak op boerderij de Groene Geer*  in werking gesteld door wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Vijfheerenlanden. 
Meerdere partijen vertelden over de aanleg en de werking van dit dak. 

Installatie
Er zijn 410 zonnepanelen gelegd op het dak van één van de stallen van Boerderij Groene Geer in Nieuwland. Elk paneel heeft een capacitiet van 325 WhattPiek (wp).  Naar verwachting produceert dit dat dan zo’n 113500 kilowattuur per jaar.Een rekenaar zal zeggen; 410*325 is toch 133250 kilowattuur? Toch moet altijd rekening gehouden worden met minder dan 100 % productie. In dit geval rekent Peter Heikoop, eigenaar van het bedrijf op een max.productie van rond de 90%.  De productie is onder andere afhankelijk van de hoek, de richting, de mate en wijze waarop de panelen gekoeld worden, de efficiëntie van de  omvormers ed.  De panelen op het Pand van de Groene Geer oostwest georiënteerd en op een dak met een hellingshoek van 22,5 0.De installatie van de panelen omvormers en aansluitkast is uitgevoerd door Tentensolar uit Lichtenvoorde. 

De Geer energieneutraal?
Met deze productie kunnen zo’n 32 tot 40 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Er staan ongeveer 50 huizen aan de Geer, waarvan een aantal reeds zelf panelen heeft liggen. Het grootste verbruik ligt  bij de boerenbedrijven. Als zij het voorbeeld van hun collega zouden volgen dan kan de Geer zelfs snel netto energie exporterend worden. Eén van de doelstellingen die de wethouder ook in zijn openingsspeech nadrukkelijk naar voren bracht. 

Toekomst: alle kleine kernen energiexporterend:
Als de agrariërs, de bedrijven en bijv.de sporthal van de kernen hun hallen vollegen, dan kan elke kleine kern minimaal energieneutraal en zelfs energieexporterend/-producerend worden. De gemeente heeft een initiatievenfonds gemaakt om deze dingen ook mogelijk te maken. 

Rendabele investering?
De investering is financieel interessant omdat in het bedrijfsleven gebruik gemaakt kan worden maken van een SDE+ subsidie. De subsidieaanvraag is gedaan door Green 4 Solutions uit Gorinchem. Naast deze SDE mogelijkheden is er een extra korting voor agrariërs die lid zijn van LTO. De gehele installatie is verzorgd door Tentensolar.
Klanten van de boerderijwinkel en familieleden hebben meegeholpen om de benodigde investering van circa 110 duizend euro te doen. 

Met dank aan
Het project kwam gereed door medewerking van RVO, Stedin, gemeente
Vijfheerenlanden, Tentensolar, Green4solutions, EMB2020, Stichting
Blauwzaam en klanten van Boerderij De Groene Geer.

*Groene Geer