Koninklijke Onderscheiding Aad den Boer

Vanmorgen heeft Burgemeester Segers van Molenlanden op een, aan de corona omstandigheden aangepaste, bijzondere wijze de benoeming aangekondigd van Aad tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester c.s. bracht, vergezeld van een ploeg van TV Rijnmond het totaal verraste slachtoffer bij zijn nieuwe “boswachterswoning” een bos bloemen met de aankondiging dat de benoeming a.s. vrijdag in het staatsblad komt en dat de versierselen later op een aparte bijeenkomst zullen worden uitgereikt c.q. opgespeld