Heikopperhof

 

Duurzaam meedenken en organiseren

Mijn doel: werken aan een betere wereld.

Genietend van alle creativiteit en betrokkenheid van de mensen om me heen. Duurzaamheid zit vanaf heel jong in de genen, "rentmeesterschap" was het credo in het agrarische en ondernemende en gelovige gezin van de familie Wiggelinkhuijsen.

“Zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en een samenleving"gebaseerd op ruim denken zijn mijn aandachtspunten.Voorheen actief in het onderwijs. Nu vooral steeds meer de nadruk op de regio. Leidend is de vraag wat ondernemers, organisaties en bewoners nodig hebben om hun dromen om te zetten naar een bijdrage aan die inclusieve wereld. Daar help ik bij, ik zoek naar middelen en zoek naar coalities en maak er een mooi project van door vast te houden, inzet te tonen en op persoonlijke wijze iedereen aan te spreken en in beweging te houden. Samengevat: een onvermoeibare kartrekker, duwer, pionier en beroeps optimist.

Actief, creatief én met humor ondernemers in beweging brengen om de drie P's (Profit, People, Planet) geïntegreerd in te bedden in de bedrijfsprocessen van de onderneming. Of zoals mijn schoondochter het formuleert; "mijn ambitieuze, door passie gedreven schoonmoeder die strijdt voor een duurzame en mooie wereld. Een echte pionier."

Mijn ervaring van 25 jaar management in het Voortgezet Onderwijs helpt enorm om vanuit verschillende invalshoeken naar een gebied te kijken. Met deze bagage ben ik vanaf de oprichting (2010) betrokken bij de Stichting Blauwzaam. Een stichting die de duurzaamheid in de regio bevordert door het stimuleren van projecten, kennisdeling en netwerkontwikkelingen en vanuit die drive projectleider van de gebiedsdeal Groen Verbindt 

 

Contact met Heikopperhof

Rolia Wiggelinkhuijsen
Kweldamweg 4B
2973LA Molenaarsgraaf
0612036803
rolia@heikopperhof.nl
LinkedIn