Bouwonderneming Stout B.V. / Herkon B.V.

 

Mensen voor Gebouwen

Bouwonderneming Stout is actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Sinds onze oprichting in 1908 zijn we van een lokale aannemer uitgegroeid tot een regionale werkende totaalbouwer met projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw, zorg & welzijn en in het onderwijs. Samen met ons zusterbedrijf projectontwikkelaar Herkon maken we deel uit deel uit van de Van Herk Groep. Herkon houdt zich bezig met de ontwikkeling van zowel woningbouwprojecten (koop en huur) als kantoor- en bedrijfspanden.

Bij Stout en Herkon draait het om mensen. Bij de uiteenlopende ontwikkel- en bouwopgaven die we aangaan, hebben we de eindgebruiker steeds in het vizier. Wat zijn de wensen en verwachtingen? Welke waarde moet een gebouw leveren? We gaan onderscheidend en vernieuwend te werk, steeds nauw samenwerkend met alle betrokken partijen. Bouwen en ontwikkelen draait om mensen. Ons doel is altijd om de kopers, huurders en gebruikers van ‘onze’ woningen en utiliteitsgebouwen een prettig en comfortabel ‘thuis’ te bieden. Daarom luidt ons motto ‘Mensen voor gebouwen’.

Duurzaam ondernemen

Ons motto ‘Mensen voor gebouwen’ betekent óók: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als bouwer en ontwikkelaar nemen we deze verantwoordelijkheid serieus. We zijn ons bewust van het effect van ons handelen op het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

We geven concrete invulling aan onze duurzaamheidsdoelstelling door in de ontwikkelfase van een gebouw, na te denken over het terugbrengen van de energievraag. Maar we gaan verder. Duurzaamheid vraagt ook om aandacht voor de levensduur van het gebouw en het maken bewuste keuzes in toe te passen materialen, met als doel een gebouw op langere termijn in topconditie houden.

Ook het verduurzamen van onze eigen activiteiten krijgt veel aandacht. We richten onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in en werken actief aan het reduceren van onze CO2 uitstoot. Voor onze medewerkers zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. We vinden het belangrijk om de milieueffecten van onze activiteiten te monitoren en waar mogelijk te verminderen. Om dit doeltreffend te kunnen doen hanteren wij een gestructureerd milieumanagementsysteem en zijn we gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder.

We leveren graag een maatschappelijke bijdrage aan onze samenleving. Zo ondersteunen we lokale initiatieven en verschillende verenigingen binnen ons werkgebied. Ook sponsoren wij collega’s bij de diverse (sportieve) prestaties die zij ondernemen voor goede doelen en doneren wij jaarlijks aan enkele maatschappelijke organisaties. Ook dat is “Mensen voor Gebouwen”.

Bouwonderneming Stout B.V. / Herkon B.V.
Stationspark 1100
3364 DA Sliedrecht

T: 088 – 440 10 00 / 088 – 440 10 20
E: info@stout.nl / info@herkon.nl
W: www.stout.nl / www.herkon.nl