Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo opleider van Europa op het gebied van voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. De missie van Wellantcollege is: werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Kenniscentra spelen daarin een belangrijke rol. In onze kenniscentra staat de ontmoeting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid centraal. Groene Hotspot Houten is het kenniscentrum voor de groene leefomgeving en vormt een learning community voor de groene opleidingen. Blauwe Hotspot Dordrecht is een gecertificeerd ‘Living Lab’ en richt zich op de wateropleidingen binnen Wellant en het verbinden van de blauwgroene thema’s.

Onderwijs van de toekomst

Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, bodemdaling en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een gezamenlijke aanpak.
Wellantcollege mbo Dordrecht, Wellantcollege mbo Houten en vmbo Ottoland werken in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden nauw samen aan het opleiden van de vergroeners en de waterwerknemers van de toekomst. De samenwerking van Wellant met PPS Waterroute, Groene Hotspot Houten en Blauwe Hotspot Dordrecht brengt de driehoek onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan duurzame en innovatieve oplossingen voor vraagstukken in het blauwgroene domein.

Wellantcollege & duurzaamheid

Studenten hebben hierin een grote rol en verantwoordelijke rol. Samen met het bedrijfsleven werken ze aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie, bodemdaling, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Op die manier leveren ze écht een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio en aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Hijlke Wijnja, senior schoolleider
h.wijnja@wellant.nl

Inge Thuys, senior opleidingsmanager
i.thuys@wellantcollege.nl

Naar de site

Ton Westerveld, senior opleidingsmanager
t.westerveld@wellant.nl

Naar de site