Yuverta is de grootste groene vmbo-, mbo en leven lang ontwikkel opleider van Europa.

‘Thuis in de toekomst’ is ons credo. Op onze vakgebieden zijn we innovatief en ondernemend. We kijken en lopen vooruit, bieden meerwaarde en zijn daarmee van betekenis. Op thema's die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. We zijn op duurzame wijze verbonden met de toekomst van de wereld. Zelf en in samenwerking met anderen. Met het bedrijfsleven verkennen we de wereld van nu en morgen en samen met hen werken we aan een duurzame verbetering van ons onderwijs.

 

Bij onze kenniscentra (de Blauwe Hotspot en de Groene Hotspot) staat de ontmoeting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid centraal. De Groene Hotspot Houten en de Blauwe Hotspot Dordrecht zijn de kenniscentra voor respectievelijk de groene woonomgeving en de groen-blauwe buitenruimte en vormen een learning community op het gebeid van leven lang ontwikkelen.

 

Onderwijs van de toekomst

Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, bodemdaling en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een gezamenlijke aanpak.

Yuverta mbo Dordrecht, Yuverta mbo Houten en Yuverta chr. vmbo Ottoland werken in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden nauw samen aan het opleiden van de vergroeners en de waterwerknemers van de toekomst. Deze samenwerking brengt de driehoek onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties bij elkaar, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan duurzame en innovatieve oplossingen voor vraagstukken in het blauwgroene domein.

 

Yuverta & duurzaamheid

Studenten hebben hierin een grote rol en verantwoordelijke rol. Samen met het bedrijfsleven werken ze aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie, bodemdaling, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Op die manier leveren ze écht een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio en aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Yuverta chr. Vmbo Ottoland
Hijlke Wijnja, senior schoolleider
h.wijnja@yuverta.nl
Welkom bij Yverta

Joris van der Gun
j.van.der.Gun@Yuverta.nl​​​​​​​

Naar de site

Ton Westerveld, senior opleidingsmanager
info@groenehotspothouten.nl​​​​​​​

Naar de site