Informeren, belangstelling wekken, oplossingen aandragen. Dat zijn o.a. manieren om inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden mee te nemen in de veranderingen van het klimaat en de gevolgen die deze veranderingen voor hen kunnen hebben.
 

Wat is er georganiseerd?

De serie "Klimaatadaptatie in de Polder" is in september 2021 beloond met De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. De serie is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Stichtng Blauwzaam, Het Kontakt en de regio.  De prijs werd toegekend aan Anne Marie Hoekstra van Het Kontakt. Zij mocht de trofee mee naar huis nemen.

Kwetsbare badkuip

Over de winnende serie  ’Klimaatadaptatie in de Polder’ oordeelde de jury: ‘Anne Marie Hoekstra dook in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers. Ingesloten tussen rivieren vormen de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een kwetsbare badkuip, zeker nu het klimaat verandert. De jury vond het een prachtige serie met uiteenlopende verhalen die met passie geschreven zijn en een mooi tijdsbeeld geven. Het is een goed afgewogen geheel, waarin zowel beleidsmakers als gewone mensen aan het woord komen. De artikelen nodigen de lezer uit om ook zelf in beweging te komen. Verdiepend en informatief’.


WAKKER LIGGEN OM HET KLIMAAT

De serie klimaatadaptatie in de polder laat koplopers aan het woord, mensen die al stappen
zetten op weg naar een andere manier van leven en/of ondernemen. Van het plaatsen van een
regenton tot verhogen van het waterpeil, van minder vlees eten tot zonnepanelen op je stal. Onze
regio is op weg. Kunnen we als regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een voorbeeld zijn?

 

Projectleiding en foto's Peter Paul Klapwijk (https://www.instagram.com/ppkhm/),
in samenwerking met AnneMarie Hoekstra  &  Kontakt Mediapartners.

23 februari 2021 - Eric Spaans, dagvoorzitter Symposium Klimaat: "De klimaatverandering zal grote gevolgen hebben. Maar er zijn kansen genoeg om mooie veranderingen door te voeren. (…) Je moet mensen laten ervaren dat het anders moet, de condities creëren waarin mensen zelf de juiste dingen gaan doen. Niet voorschrijven, maar alle partijen die willen meedoen in positie brengen, zodat ze met elkaar gaan optrekken. Het leuke vind ik dat ze het in onze regio al zo oppakken, laten zien dat je er profijt van kunt hebben.”

(Lees het artikel)


10 februari 2021 -  Edwin Versluis (Gemeente Sliedrecht): Aan de Kweldamweg in Sliedrecht ligt een veld vol bagger en natte klei. Komende zomer zal het hier een oase zijn voor onder andere kikkers en rietzangers. Maar minstens zo belangrijk: het afgegravenweiland dient als waterbuffer. (…) Edwin Versluis, projectleider gemeente Sliedrecht: “Er zijn afspraken gemaakt over het beheer, dat grotendeels in het teken staat van het vergroten van biodiversiteit. De waterberging en de sloten rondom de berging worden straks ecologisch beheerd.”

(Lees het artikel)

26 januari 2021 -  Sjaak Kreeft (Wellant College Ottoland) " wil ‘zijn’ school graag gebruiken als ‘spil in de polder’, als een plek waar groene initiatieven worden gefaciliteerd: “We hebben een gebouw, dat staat de helft van de tijd leeg. Je kunt activiteiten bedenken waar mensen met en van elkaar leren. Er moet goed nagedacht worden over de balans tussen landbouw, natuur, recreëren en wonen.”

(Lees het artikel)


19 januari 2021 -  Marieke en Simon Bor, Goudriaan: "Iedereen kan groeien in duurzaamheid, is de overtuiging van Marieke en Simon Bor uit Goudriaan. Duurzaam worden doe je niet van de ene op de andere dag, daar groei je in. Met kleine stapjes. Die proberen we nog steeds te maken. (…) Het heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor jezelf.”

(Lees het artikel)

22 december 2020 -  Engel en Sjaan Breedveld, Nieuw-Lekkerland: “Als christenen hebben we een verantwoordelijkheid. Wat laten wij als erfenis na voor onze kinderen? Je kan zeggen: ik ga leuk op vakantie van mijn geld, maar het gaat erom: hoe kunnen onze kinderen en kleinkinderen leven,hoe kunnen we iets bijdragen?” Sjaan: “Dat is het goede rentmeesterschap over de aarde.”

(Lees het artikel)


30 november 2020 -  Brenda van Doorn (Beleidsadviseur milieu en duurzaamheid Gemeente Gorinchem): “Klimaatverandering is niet iets van de toekomst. We zitten er middenin. Wereldwijd worden klimaatdoelen niet gehaald, plannen worden vooruit geschoven. We zijn de enige soort op aarde die het vermogen heeft te beseffen dat acties consequenties hebben. We zijn enorm innovatief. Maar we moeten er wel heel hard aan gaan werken. Gelukkig voelen veel mensen de drang een bijdrage te leveren.”

(Lees het artikel)

10 november 2020 - Bestuurders uit de A5h benadrukken belang aandacht voor klimaatveranderingen. Matthieu Gremmer, Waterschap Rivierenland: “Overheden en bewoners moeten niet afwachtend zijn. Alle ideeën zijn welkom. Het is een feest dat we met zijn allen moeten vieren. Gelukkig is er in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een groot waterbewustzijn. Nu moeten we nadenken over de vraag: hoe zetten we kansen en bedreigingen om naar de toekomst?”

(Lees het artikel)

 


20 oktober 2020 - Ton Schüller en Lidwien Reyn: "De handen ineen slaan om klimaatverandering aan te pakken. Als regio koploper worden op het gebied van Klimaatadaptatie.”

(Lees het artikel)

 

7 oktober 2020 - Mattias Verhoef, Kees Baan en Peter Heikoop: "Als we kunnen aantonen dat biodiversiteit en landbouw te combineren zijn, dan hebben we de toekomst. (…) Als je de productie van gewassen en zuivel in evenwicht kan brengen met een goed bodemleven en de natuur, dan ben je waardevol en volhoudbaar bezig. Je moet bij dit soort dingen misschien wel honderd jaar vooruit kijken."

(Lees het artikel)


23 september 2020 - Peter Glas, Deltacommissaris: "Ga in gesprek met bewoners en winkeliers in de wijken en met de ondernemers op bedrijventerreinen. Hoe vertalen we die stresstest, wat kan er gedaan worden tegen wateroverlast, droogte en andere gevolgen van hitte? Wat vinden we acceptabel en wat niet, wat krijgt prioriteit? Dat noemen we een risicodialoog. Daar zitten ook kansen in om het leefbaarder te maken.”

(Lees het artikel)

2 september 2020 - Maureen en Marcel: "Je machteloos voelen tegenover mondiaal klimaatgeweld is begrijpelijk, maar Marcel Beukeboom en Maureen Pesman kijken verder. Ook wereldwijd kunnen we niet zonder lokale burgers en overheden, stellen zij. Beukeboom is klimaatgezant van het Koninkrijk der Nederlanden, Pesman is strategisch adviseur klimaatadaptatie en bodemdaling in Molenlanden.
Beukeboom: “Iedereen heeft invloed. Een Amerikaanse Harvard professor zei: ‘Leaders are our elected followers’. Leiders sturen omdat ze voelen wat er in de samenleving gebeurt. In de G20-landen zien we dat driekwart van die samenlevingen bezorgd is over het klimaat. Een stevige basis dus om in actie te komen.” Pesman knikt. “De bestuurder acteert op beweging vanuit de samenleving, ook op lokaal niveau.”

(Lees het artikel)


19 augustus 2020 - Esther en Wilma: “Als iedere tuineigenaar de natuur kansen geeft, zou dat de nadelige gevolgen van het broeikaseffect flink dempen. Stel Esther Dijkstra en Wilma Abspoel daar één vraag over en je krijgt een kruiwagen aan adviezen: “Je moet niet teveel een vooropgezet idee hebben, want de natuur doet altijd iets anders. Tuinieren is een beetje spelen.”

(Lees het artikel)

6 augustus 2020 - Anthonie Stip: “Steeds meer mensen zien in dat het anders moet en gooien het over een andere boeg. Ze gaan anders werken, leven en recreëren. Dat zijn er misschien nog maar een paar, maar die heb je wel nodig om anderen te inspireren. Zonder voorlopers heb je geen middengroep die op een dag mee gaat bewegen.”

(Lees het artikel)


28 juli 2020 - Als het aan Sam Janse uit Ameide ligt, wordt zijn dorp zo snel mogelijk energieneutraal: “Het kan de bedoeling van God niet zijn om zo om te gaan met de gaven die wij krijgen, de schepping te vernielen. (…) Sam en zijn vrouw deden hun auto weg, eten geen vlees en gebruiken zo min mogelijk water."

(Lees het artikel)

8 juli 2020 - Els van Lis: “Als onze omgeving groen is, worden we daar met zijn allen gezonder van. Dat we er gezonder van worden is aan alle kanten onderzocht. Mensen groeien als er planten groeien. Kinderen ontwikkelen zich prettiger (…) We adviseren particulieren die meer groen in hun tuin willen, maar niet weten hoe ze dat het best kunnen aanpakken."

(Lees het artikel)


25 juni 2020 - Peter de Ruyter wil zorgvuldiger omgaan met het gebiedseigen water: "Een omslag in het waterdenken is noodzakelijk. Ik wil bewustwording op gang brengen, laten zien dat je het met elkaar moet doen. Voor burgers begint het met hun democratische taak. Daarnaast kunnen ze producten afnemen bij boeren die het anders doen en zich bemoeien met zaken als bermbeheer. We moeten het sámen doen: boerenorganisaties, gemeenten en het waterschap, met de provincie als regisseur.”

(Lees het artikel)

11 jun 2020 - Linda den Besten woont in een Tiny House: "Ik heb meer voldoening van deze manier van leven. Dat je onafhankelijk kunt zijn door off-grid te leven (...) vind ik ook aantrekkelijk. Eerder heb ik een tijdje heel klein gewoond. Toen ontdekte ik: je hebt drie basisbehoeften: koken, slapen, douchen. Dat is genoeg. In het klein kun je veel meer genieten."

(Lees het artikel)