Groenbeheer met oog voor het klimaat

Steeds meer grote en kleine overheden zien het belang in van een klimaatbestendige openbare ruimte. Groen speelt daarin een belangrijke rol. Maar als het eenmaal is aangelegd, moet het ook beheerd worden. Meer ecologische groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit komt wel voor, maar klimaatadaptief groenbeheer bestaat nog niet. Daar wil het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving verandering in brengen met het project ‘Klimaatadaptieve groenbestekken’.

“Er wordt al heel veel gedaan aan klimaatadaptatie”, vertelt projectleider Nick Pruijn. Hij is docent Natuur & Landschap aan de Hogeschool InHolland Delft. “De meeste inspanningen richten zich op de inrichting van de leefomgeving. Beheer blijft onderbelicht, terwijl veel groen mogelijk op een andere manier beheerd kan worden en daarmee een bijdrage kan leveren aan extra sponswerking bij wateroverlast. Of denk aan beheermethoden waardoor vegetatie ontstaat die beter is bestand tegen droge perioden.”

Studenten

Pruijn werkt in dit project samen met hbo- en (v)mbo-studenten. Een van de doelstellingen van het project is namelijk om de groenvoorzieners van de toekomst bewust te maken van klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. “Het leek ons goed om studenten tijdens hun opleiding mee te nemen in onze gedachten stappen en hen beheermethoden te laten zien die bij kunnen dragen aan klimaatadaptatie. Het is de bedoeling om twee percelen grond op twee manieren te beheren: klimaatadaptief en traditioneel en de effecten te monitoren. Dit willen we doen met mbo-leerlingen, in samenwerking met de Groene Hotspot in Houten. “Vanwege de corona crisis konden we hier nog niet mee beginnen.”
 

Groenbestek

Lees meer over aanpak en samenwerking

Mathijn Speelman zet de uitkomsten van zijn monitoring op een rijtje

 

Resultaten

Onderzoeksrapport met bijlagen door Aron en Dirk Jonker in opdracht van Van Hall Larenstein | Management Buitenruimte

Nieuwsbericht over de scoringsladder door Crow