BODEM ALS BASIS

Lezing 1: Peter Vanhoof
 

Datum:17 januari 2019
Waar:Wellant College Ottoland
Tijd:19.30 inloop
 20.00 start
Kosten:Geen
Welkom:Alle inwoners van AV


Lezing georganiseerd binnen het project 'Bodem als Basis' door GroenBlauwFundament.

Peter Vanhoof  is zelfstandig onderzoeker van Organic Forest. Onder het motto “Meten is Weten, Gissen is Missen” heeft Peter in de loop der jaren een innovatieve methode ontwikkeld om de activiteit van het bodemleven te meten. De resultaten van de bodemtest maken duidelijk hoe het bodemmilieu en de bemesting de gezondheid van de teelt ondersteunt of ondermijnt. Tijdens de lezing legt Peter uit hoe de symbiose tussen plant, bodemleven en bodem mineralen verloopt en hoe je van dit ecosysteem kan gebruik maken om zo economisch mogelijk te boeren. De lezing is gericht aan gangbare melkveehouders en geeft ideeën aan hoe je je eigen bedrijfskringloop voor je kunt laten werken: hoe het rantsoen de kwaliteit drijfmest bepaalt, hoe de drijfmest een goed voedsel voor het bodemleven kan worden (met optimale benutting), hoe de bemesting de kwaliteit ruwvoer beinvloedt. Peter wil geen monoloog houden, maar voorziet ruim de tijd voor vragen en brainstormen. Wie al een voorsmaakje wil kan gaan kijken op de site van Organic Forest www.organic-forest.eu.

De Heer Vanhoof gaat ook in op wat we zelf kunnen doen of laten bij de verbetering van de de bodemvruchtbaarheid.
Lezing optimalisatie van je bedrijfskringloop nog een nalezen? Dat kan. Met dank aan Peter Vanhoof