BODEM ALS BASIS

Lezing 2: Nick van Eekeren
 

Datum:29 januari 2019
Waar:Wellant College Ottoland
Tijd:19.30 inloop
 20.00 start
Kosten:Geen
Welkom:Alle inwoners van AV


Lezing georganiseerd binnen het project 'Bodem als Basis' door GroenBlauwFundament.

(Indien aanwezig: neem bodemanalyses en kuilanalyses van gras mee).

Nick van Eekeren (Louis Bolk instituut) richt zich in het bijzonder op de veehouderij in de VEENWEIDEN. In onze regio daalt de bodem en stijgt het waterpeil. Koeien en tractoren zakken er weg in de zompige grond. Worden de weiden steeds minder bruikbaar voor de veehouderij? Kunnen we de bodembenutting nog verbeteren of zitten de veehouders aan de grens? Nick gaat in op de elementen die de bodemkwaliteit beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn: waterhuishouding, bodemstructuur, organische stof, beworteling, bodemleven en bodemchemie.