BODEM ALS BASIS

Workshop 3: Excursie naar Stolwijk
 

Datum:07 maart 2019
Waar:Marinus & Anja de Vries
 Benedenheulseweg 3, Stolwijk
Verzamelen:Wellant College, Ottoland
Tijd:12.30 vertrek vanaf Ottoland
 13.00 start in Stolwijk
Aanmelden:ottoland@wellant.nl

De excursie is onderdeel van de bodemcursus binnen het project 'Bodem als Basis' georganiseerd door GroenBlauw fundament.

‘Optimaliseren van mineralenkringloop blijft een speerpunt’
Anja en Marinus de Vries hebben in Stolkwijk (Z.H.) in VOF met zoon Floren een melkveebdrijf met 130 melkkoeien en ruim 60 stuks jongvee en 58 hectare land. In 2013 bouwden zij een vrijloopstal voor 150 melkkoeien. Het bedrijf ligt in de Krimpenerwaard in het Zuid-Hollandse land dat bekent staat om zijn smalle kavels en brede sloten. Om op deze drassige veengrond te kunnen boeren, moet je volgens Marinus de Vries hier geboren en getogen zijn. “Alleen deze mensen weten hoe ze met deze grond en het water moeten omgaan.”

Nieuwe open koeienstal
De nieuwe ‘open’ koeienstal levert een belangrijke bijdrage aan het dierenwelzijn en het werkplezier. De stal heeft negen puntdakjes met zeil. Hierdoor valt er veel lucht en licht naar binnen. In de zomer heb je weinig last van de warmte er is namelijk altijd wind. De koeien worden gehouden op stro in een vrijloopgedeelte. Het eerste jaar was de stal gevuld met compost. Vanuit de zuivelfabriek werd dit aan banden gelegd. De ondernemers hebben uiteindelijk bewust gekozen voor stro.  De koeien blijven schoner en zakken minder weg dan bij compost. Een bijkomend voordeel is dat er nu geen extra fosfaat wordt aangevoerd en de bodem makkelijker te bewerken is. Qua diergezondheid is er veel winst behaald. De koeien hebben veel bewegingsruimte en de gemiddelde leeftijd van de dieren is flink gestegen. Zij houden nu nog maar 4 stuks jongvee aan op 10 melkkoeien. Het afgelopen jaar hebben ze zelfs vee verkocht, terwijl ze toch in omvang zijn gegroeid.