Studeren op het veen

Een samenwerking tussen Hall Larenstein, gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam

 

Opzet

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein werken aan een onderzoeksproject over “Vitale Landbouw in de regio”

Gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam zijn opdrachtgevers en zoeken een antwoord op de vraag: Op welke wijze kunnen we een toekomstbestendige regio vormgeven, waar het goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Waar gebiedsinrichting, landbouw, natuur, klimaatadaptatie en woningbouw vanuit integraal perspectief wordt bezien

Studenten, geïnspireerd door het essay “NATUURRIJK NEDERLAND: BUDGETNEUTRAAL NAAR EEN NEDERLAND MET 50% NATUUR” van Iman Stratenus en Folef van Nispen, willen hun visie geven op een mogelijke landschapsinrichting van de Alblasserwaard voor de toekomst.

De studenten onderzoeken of het opnieuw inrichten van de regio en voor de helft tot natuurlijk leefgebied maken de stap voorwaarts is in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En of dit alles ook nog budgetneutraal kan door bijvoorbeeld een ruimhartige vrijwillige compensatie van de agrarische sector die betaald kan worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen.

De studenten hebben in februari 2021 hun visies gepresenteerd en gaan deze verder uitwerken. In april 2021 presenteren zij deze aan de opdrachtgevers, waarna concrete regionale vraagstukken vanuit lopende of nieuwe projecten aan de diverse onderzoeksvragen kunnen worden verbonden.

Vervolg

Als vervolg op hun presentaties ‘om te komen tot een masterplan’ in februari, hebben op vrijdag 16 april de vijf (deeltijd)studenten van  Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp, hun masterplan Alblasserwaard 2.0 gepresenteerd aan het Klimaat Innovatie Team (KIT) van Gemeente Molenlanden en BlauwZaam.

Het was weer een bijzondere sessie met visionaire vergezichten over de herinrichting van de Alblasserwaard als toekomstbestendig landschap, waarin landbouw, natuur en woningbouw vanuit een integrale benadering een plek heeft.

Met mooie titels als:

-Land van de rijzende zomp; een polder met twee gezichten door Linda Heijmans
-Een dienstbaar en veerkrachtig Alblasserwaard door Krijn Overgauw
-Hollandse Waterlinie 2.0 door Esther Pellegrom
-Molenlanden, het Tussenland door Chris Pluymackers
-Molenlanden? Natuurlijk Landbouw door Michel Vedder

De presentaties zijn te bewonderen op deze pagina.

Op 25 juni moeten de studenten hun masterplan definitief af hebben en presenteren ze dit op de volgende bijeenkomst van “Studeren op het Veen”.


25 juni 2021: Presentaties Studeren op het Veen 2.0

Arie Huisman: "De presentaties en rapportages van de 5 studenten hebben een verrassend hoog niveau, ze zijn helder en krachtig en soms confronterend vooral door hun analyses, creatieve invalshoeken en vrijdenken. We waren onder de indruk.

Wat ze hebben gevisualiseerd als mogelijke oplossingsrichtingen voor ons gebied zijn eye openers maar m.i. ook eenvoudigweg de logische consequenties van alle alarmerende teksten over urgente thema's die nu spelen. Zoals bodemdaling, stikstof, oprukkend getijdenzout, hitte en verlies aan biodiversiteit. Rode draad in de rapporten is dat de bodem zelf uiteindelijk de toekomst zal bepalen. Rond Bleskensgraaf waar alles Veen is zou vernatting en alternatieve verdienmodellen voor boeren de enige oplossing zijn.
 
We gaan met BlauwZaam de rapportages en voorstellen duiden en analyseren. Ook gaan we bekijken wat we kunnen benutten in discussies over een gezonde en ontspannen toekomst voor onze polder en wat we los laten. Duidelijk is wel dat we een sterk en geloofwaardig en eenduidig verhaal moeten gaan formuleren wat we met ons gebied willen in de toekomst. Als we dat niet doen dan gaan anderen of omstandigheden dat bepalen. Denk aan de sterke windmolenlobby.

Ook zijn er lijnen uitgezet voor Studeren op het Veen 3.0. Dus een doorvertaling van onderdelen uit de rapporten naar tactisch niveau."

Lees ook het artikel in Het Kontakt.


4 februari 2021:
Dr. Marinke Steenhuis van Bureau SteenhuisMeurs  gaf haar analyse op de plannen, die de studenten in juni 2021 hebben gepresenteerd, gegeven. Tevens plaatste zij de plannen in het perspectief van de Groene Hart Biografie van ‘de Waarden’.
(2021-081-steenhuismeurs-waarden.mp4 (vimeo.com)

De digitale sessie startte met een, door Marinke verzorgde, inspirerende presentatie over het verleden, heden en de toekomst van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en eindigde met een advies voor de wethouder Teunis-Jacob Slob.

Marinke is architectuurhistoricus en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen.
Ze is een autoriteit op het gebied van gebiedsidentiteit.

Marinke was onder de indruk van het niveau van de plannen.
Plannen zijn belangrijk, maar het vertalen naar een uitvoering is een volgende noodzakelijke stap.

Het klimaat Innovatie Team (KIT) van de gemeente Molenlanden en BlauwZaam spelen met de gedachte om voor Studeren op het Veen 3.0. Studenten van Wageningen te vragen. Wellicht dan met meerdere opdrachtgevers.

BlauwZaam bedankt Arie Huisman van KIT Molenlanden voor zijn inzet om dit onderzoek te doen laten slagen.De 5 studenten die meedoen aan dit onderzoek, presenteren hieronder hun rapporten.


Michel Vedder: Molenlanden? Natuurlijk landbouw!


Krijn Overgaauw: een dienstbaar en veerkrachtig Alblasserwaard


Esther Pellegrom: Hollandse Waterlinie 2.0


Chris Pluymackers: Molenlanden / Het Tussenland


Linda Heijmans: Land van de rijzende zomp - Een polder met twee gezichten