WATER & RECREATIE

Hoe maken we water tot een dragend element in de recreatie?

Water en Groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de drag­ers van de economie en de cultuurhistorie. In 2020 willen we kijken of water als verhaallijn kan dienen voor de ontwikkelingen van de regionale recreatie. We willen dan uiteraard vooral kijken naar duurzaamheid, samenwerken met de bewoners en aansluiten aan initiatieven die al bestaan. Of juist dingen ontwikkelen, die het DNA van de regio nog explicieter op de kaart zetten.DOELEN & RESULTATEN

Doel is om in de regio te kijken welke initiatieven er zijn die water & recreatie als thema hebben. Dat zijn er na kort onderzoek veel. De initiatieven lopen zeer uiteen, maar hebben allemaal het aspect water gemeen. Doel is daarbij om te kijken hoe we water kunnen verbinden met biodiversiteit, met de landbouw, met vervoersmogelijkheden, ontsluiten van gebieden en vooral ook kijken of we water kunnen verbinden met de cultuurhistorie van de regio. Daarnaast zien we nieuwe vraagstukken op ons afkomen. We willen van verdroging naar vernatting; We willen van water afvoeren naar water bufferen.

Resultaten:
•    we kijken door de juist keuze te maken van projecten die we stimuleren die verbinding tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties te maken, zodat er samengewerkt kan worden met het DNA in ons achterhoofd.LOPENDE ACTIVITEITEN
 

In de bijlagen het verslag van de bijeenkomst en de presentatie van de dag. Onze volgende stap is nu de inbrengers van de initiatieven te laten komen met een projectvoorstel. Blauwzaam zelf brengt 4 initiatieven in. Deze worden in het voorjaar van 2021 beoordeeld door de gebiedscoalitie op haalbaarheid en relevantie voor Gebiedsdeal 5.AFGERONDE ACTIVITEITEN

2019

2018

 

 

Green Juniors-