Informatieochtend ‘Agrarisch ondernemen met Carbon Credits’ in Nieuwland, Vijfheerenlanden

 

Initiatief binnen trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur
Deze excursie is een initiatief binnen het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project ‘Duurzame verdienmodellen’.
In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Sprekers
Peter Heijkoop participeert in het project Valuta voor Veen. Peter neemt ons mee in het land en vertelt over zijn ervaringen met het waterinfiltratiesysteem op zijn bedrijf, zijn motivatie om mee te doen aan Valuta voor Veen en zijn verwachtingen voor de toekomst. 

Bart Kreulen, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, begeleidde de twee agrarische ondernemers binnen het project Groene Cirkels Kaas bij het opstellen van de benodigde projectplannen waarin de CO2-reductie wordt bepaald. Dat waren geen eenvoudige plannen, Bart deelt zijn ervaringen. 

Alex Ouwehand, Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) / Platform CO2 Neutraal
vertelt over de eerste ervaringen en kansen voor de toekomst: voor de boer, de 
(boeren)natuur en het bedrijfsleven. SNK toetst plannen en geeft certificaten af voor 
geverifieerde emissiereductie, de ondernemer kan de behaalde reductie 
aanbieden aan de markt. PlatformCO2 Neutraal bemiddelt hierin. 

Jeen Nijboer, Themamanager Duurzaamheid Food & Agri Rabobank Nederland, neemt de deelnemers mee in zijn visie mbt het verdienmodel. Rabobank kocht de eerste carbon credits van boeren die betrokken waren bij het Zuid-Hollandse project Groene Cirkels Kaas.

Aan het eind van de ochtend gaan sprekers onder leiding van Peter Smit nader in gesprek en beantwoorden we vragen van deelnemers.

Dinsdag 25 oktober van 09:30 uur tot 12:30 uur organiseren wij een informatieochtend over carbon credits.
Deelnemers worden onder andere geïnformeerd over: CO2-reductieplannen, kansen rondom koolstofcertificaten en een visie mbt het verdienmodel. Ook zien we in de praktijk hoe Peter Heijkoop, deelnemer ‘Valuta voor Veen’, carbon credits verdient met behulp van een hoger waterpeil in het veenweidegebied.

Start exact om 09.30 uur vanaf De Groene Geer

Carbon credits: wat is het en hoe genereert het geld?
Bedrijven en overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd: via aankoop van certificaten. 

Binnen projecten als Valuta voor Veen en het Zuid-Hollandse project Groene Cirkels Kaas zijn de eerste stappen gemaakt om dergelijke certificaten op te stellen. De gerealiseerde CO2-reductie door pompgestuurde waterinfiltratie bij agrarische ondernemers wordt tot waarde gebracht in de vorm van carbon credits. De opbrengsten worden deels geïnvesteerd in verduurzaming van de bedrijfsvoering. 

De resultaten zijn veelbelovend, maar hoe werkt het nu precies? Tijdens deze informatieochtend nemen we je mee langs het de hele keten: van boer tot koper.


Data:
Datum:    Dinsdag 25 oktober 2022
Tijd:        9.30 (vanaf De Groene Geer) – 12.30 uur
Locatie:   Boerderij De Groene Geer
                Peter Heijkoop
                Geer 30
                4243 JS Nieuwland

                10.30 uur   Dorpshuis Brandpunt
                                   Torenstraat 2
                                   4243 JA Nieuwland