WAARDE IN DE WAARD (editie 2020)
 

De 2e editie van de circulaire masterclass ‘Waarde in de Waard’ is in december 2020 van start gegaan. Deze masterclass is een serie van inspirerende en leerzame bijeenkomsten over circulair innoveren.

In een tijdsbestek van 3 maanden doen de deelnemers volop inspiratie op, analyseren zij hun reststromen, bedenken zij nieuwe concepten en eindigen zij de masterclass met een concrete actielijst om het uitgewerkte concept te realiseren. Zij krijgen daarbij professionele en individuele ondersteuning van zgn. circulaire productontwerpers. Op deze pagina vindt u meer informatie over de 'Waarde in de Waard'-editie die in december 2020 is gestart.

Heeft u ook een concrete afvalstroom waar u graag een 2e leven aan geeft? Of wilt u het circulaire denken in uw organisatie versterken en versnellen? Neem dan ook aan zo'n hands-on masterclass deel. In september/oktober 2021 gaat een nieuwe groep van start. Neem voor deelname contact op met Gerard de Winter (gerard@verdraaidgoed.nl; 0638610455) of kijk hier. Door de financiële bijdrage van Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden kun je tegen een voordelig tarief deelnemen.DOELEN, AANPAK EN RESULTATEN EDITIE 2020
 

Doel:

Het doel van deze masterclass is om u te inspireren, u de circulaire ontwerpprincipes toe te laten passen en u te helpen om tot concrete circulaire innovaties te komen. Zo helpen we met elkaar afval en verspilling in de regio terug te dringen en bent u een inspirerend voorbeeld voor de organisaties om u heen. 

Aanpak:

Tijdens deze masterclass wacht u het volgende:

 • een inspiratiesessie over circulaire innovatie en Circulaire Productprincipes
 • een analyse van uw (afval)materiaal zodat u inzicht krijgt wat hier wel en niet mee kan
 • een creatieve sessie om tot circulaire ideeën en verdienmodellen te komen die bij uw organisatie passen
 • een verdiepende sessie om ideeën om te zetten naar een actieplan
 • een afsluitende sessie waarop de concrete circulaire productideeën worden gepresenteerd. 

Een meer gedetailleerde omschrijving van het programma vindt u hier. 

Beoogde resultaten:

Aan het einde van de masterclass 'Waarde in de Waard' heeft u:

 • uw kennis over circulair innoveren vergroot 
 • het thema circulaire economie verbonden met uw bedrijfsstrategie
 • de ‘Waardeloos Weer Waardevol’-werkwijze toegepast op uw eigen organisatie
  informatie over uw (afval)materiaal gedetailleerd in kaart gebracht
 • concrete circulaire concepten die passen bij uw organisatie
 • een aansprekende (grafische) uitwerking van uw ideeën 
 • een plan van aanpak voor de realisatie van uw beste idee
 • uw netwerk uitgebreid met andere circulaire ondernemers
 • een bijdrage geleverd aan verdere bewustwording van het thema ‘circulaire economie’ in de streek.


"Deze masterclass is heel concreet. Het heeft mij in korte tijd enorm geholpen om mijn ideeën tastbaar te maken. Aan het einde van het traject liep ik met een concreet actielijstje de deur uit." 

Arie Korevaar, Korenet Recycling

"Voor onze circulaire ambities is het heel belangrijk om met lokale partners samen te werken. Deelname aan 'Waarde in de Waard' heeft ons - naast nieuwe ideeën - ook nieuwe zakenpartners opgeleverd, die net als wij circulaire innovatie snel concreet willen maken." 

Arjan Kraijo, De Gespreide Herberg


Deze masterclass is een vervolg op de succesvolle circulaire verkenning ‘Waarde in de Waard’ uit 2018 van Stichting Blauwzaam. Editie 2020 wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden en is bedoeld voor organisaties binnen hun gemeentegrenzen. De gemeenten willen hun ondernemers stimuleren stappen te zetten naar een toekomstbestendige, circulaire bedrijfsvoering. De masterclass wordt weer verzorgd door VerdraaidGoed.ACTIVITEITEN
 

Wanneer

Wat

Voor wie

 

 

 

 

 

22 december '20: 

Kick-off masterclass

Deelnemende organisaties

 

11 en 12 januari '21

Individuele verdiepingssessie (organisatiespecifiek)

Deelnemende organisaties

 

19 januari '21

Inspiratiebijeenkomst

Deelnemende organisaties 

8 en 9 februari '21

Individuele verdiepingssessie (organisatiespecifiek)

Deelnemende organisaties

 

16 februari '21

Werksessie analyse reststromen en beoogd product

Deelnemende organisaties 

week 11 '21

Individuele verdiepingssessies

Deelnemende organisaties

 

week 12-15 '21

Creatieve fase (brainstormsessies en uitwerking)

Deelnemende organisaties

 

april/mei '21

Verdiepingsfase (uitwerking ideeën naar conceptniveau)

Deelnemende organisaties

 

mei/juni '21

Afrondingsfase (uitwerking naar concrete actielijst t.b.v. realisatie)

Deelnemende organisaties

 
6 juli 2021Afsluitende bijeenkomst  

 

Bijeenkomsten vinden online of – indien de coronamaatregelen dat toelaten – op locatie plaats.