Mijn presentatie is een pleidooi om in het kader van duurzaam scholen bouwen naar nog groenere
en gezonde scholen ‘door te stoten’. Het groen moet niet bij buiten blijven, maar zeker ook naar binnen.
Ondanks programma’s als Frisse Scholen, groene schoolpleinen, Gezonde Scholen, Green Dealscholen blijft
de luchtkwaliteit binnen bij veel scholen onder de maat. 
Daarnaast, kijkend naar nieuwbouwscholen, zie je best leuke schoolgebouwen, met soms een groene omgeving.
Kijk je naar het interieur dan zie je een klinisch aandoend gebouw: Kille en lichte ruimtes grijnzen naar je.
 
Het kan zoveel anders. In deze tijd van aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en meer verbinding met groen
is het wat mij betreft onbegrijpelijk dat de kansen om met natuur (planten) in school een bijdrage te leveren aan een gezond binnenklimaat.
Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat het halen van de harde normen van frisse scholen alleen met planten niet kan worden gegarandeerd.
Maar onderzoeken van o.a. WUR tonen aan dat de meerwaarde van planten t.o.v installaties-alleen al overtuigend zijn!
Zie factsheet WUR Leren en Groen**).
Welbevinden voor docenten en leerlingen worden meetbaar beter evenals het prestatieniveau
en het ziekteverzuim daalt.
Binnenklimaat, groene wanden, betere luchtvochtigheid/dampdruk en een minder kille omgeving zijn hier debet aan.
 
De strengste normen toch halen zal moeten geschieden met toevoeging van een minimum aan installaties: warmte en ventilatie.
Met peperdure en complexe klimaatinstallaties wordt gepretendeerd dat de normen wel worden gehaald. Op papier kan veel.
De werkelijkheid leert in veel gevallen anders.
 
Alhoewel je een onvolkomen systeem niet moet vervangen door weer een onvolkomen systeem verdienen de positieve
effecten van een groen klimaatsysteem m.i. veel meer erkenning en toepassing
 
Gezien de enorme bedragen die met gezond binnenklimaat voor scholen worden uitgegeven ( thans €360 miljoen extra voor betere ventilatie)
is het duidelijk dat de installatiebranche zich hier sterk voor maakt. Lobbying and marketing.
Je zou zeggen dat ze deel van het probleem zijn en nu toch weer worden uitgenodigd voor de oplossing…….
Waar vinden we de mogelijkheden en toepassingsoplossingen voor een nog groenere school?*)