ONDERZOEK GROENBESTEK

Groenbeheer met oog voor het klimaat

De meeste inspanningen richten zich op de inrichting van de leefomgeving. Beheer blijft onderbelicht, terwijl veel groen mogelijk op een andere manier beheerd kan worden en daarmee een bijdrage kan leveren aan extra sponswerking bij wateroverlast. Of denk aan beheermethoden waardoor vegetatie ontstaat die beter is bestand tegen droge perioden. Steeds meer overheden zien het belang in van een klimaatbestendige openbare ruimte. Groen speelt daarin een belangrijke rol. Maar als het eenmaal is aangelegd, moet het ook beheerd worden.

Het is de bedoeling om twee percelen grond op twee manieren te beheren: klimaatadaptief en traditioneel en de effecten te monitoren. Dit willen we doen met mbo-leerlingen, in samenwerking met de Groene Hotspot in Houten. Op twee percelen, één in Ottoland en één in Dordrecht.

Door de Corona lopen we wat achter. Doordat we uitstel van drie maanden hebben gekregen loopt het onderzoek geen gevaar.

Lees hier meer:
Opzet onderzoek