DE KANSEN VAN WATER EN RUIMTE

Derdejaars studenten Landscape & Environment Management van InHollandDelft buigen zich over de kansen van water en ruimte.

Onderstaand de verkorte versie van de opdracht.

Bekijk hier de uitgebreide versie van de opdracht: Uitgebreidere versie.


DOELEN EN RESULTATEN

Wat wordt onderzocht?

De samenwerking betreffende de waterbergingsopgave op internationaal, nationaal en regionaal gebied, met zowel ruimtelijke als functionele consequenties.

Bekijk hier de deelopdrachten: Deelopdrachten

Achtergrond

In het verleden bepaalde de agrarische gebruiksfunctie van een gebied het waterbeheer. Dit had vaak negatieve consequenties voor andere gebruiksfuncties zoals natuur (verdroging en vermesting) en stedelijk gebied (paalrot, verzakkingen). Er is echter een toenemende aandacht voor het gewenste grond- en oppervlaktewater beheer waarbij functies worden afgestemd op de mogelijkheden van het gebied. Daarbij is allereerst belangrijk te kijken hoe het watersysteem in elkaar zit: als aan een bepaalde knop draai waar in het gebied zijn dan effecten waarneembaar en wat zijn daarvan de gevolgen voor die gebruiksfunctie.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer
In de periode februari-april 2019

Activiteiten

 • Bestuderen van bronnen
 • Bezoek aan de regio met excursies
 • Onderzoek en uitwerking deelopdrachten
 • Presentatie van de uitkomsten

Opdrachtgever
Werkgroep Water van Stichting BlauwZaam

Begeleiding

 • Waterschap Rivierenland: Erik de Pooter en Daan Willems
 • BlauwZaam: Rolia Wiggelinkhuijsen en Richard Slagboom

De volgende groepen met onderwerpen zijn gemaakt:

 • Lisanne, Devi, Nick: recreatie
 • Silas, Stef: noord-zuid natte ecologische verbinding
 • Bart, Pieter, Lisa: noord-zuid natte ecologische verbinding
 • Alex, Lianne: waterkwaliteit
 • Celine, Maarten, Tommie: droogte
 • Yanick, Irene: biodiversiteit
 • Cas, Jochem: biodiversiteit

Excursie Kinderdijk

21 feb. 2019 vanuit Molenwaard, Nederland, aan het werk in het J.U.Smitgemaal


Om effecten te meten wordt een hydrologische systeemanalyse uitgevoerd. Ook wordt gewerkt met gidsmodellen om te komen tot een meer klimaatadaptieve cq. klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied, m.b.v. groen-blauwe netwerken.