VAN BLAUWZAAM INITIATIEF NAAR PRACHTLINT
 

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief BlauwZaam Lint. Om het doel van het Prachtlint te realiseren is op 15 december 2015 een beheerconvenant afgesloten. Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom gaat het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl.

Bekijk hier het project plan 'Uitbreiding en versterking Prachtlint'.DOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint.

Resultaten 2017 - 2020:

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels.
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht.
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld.

 

 

 

Beheerconvenant
De resultaten zijn in 2015 vastgelegd in een Beheerconvenant. De Stichting streeft ernaar steeds meer partijen te laten aansluiten. 
Beheerconvenant 2015
Beheerconvenant 2017
Beheerconvenant 2019

De deelnemers aan het Convenant hebben een handleiding geschreven die zij hanteren bij het ecologisch beheer. MENSEN/ORGANISATIES BETROKKEN BIJ HET BEHEERCONVENANT
 

2015
Huib Glerum - Oasen
Marien Verwolf - Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga - Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen - Gemeente Molenlanden
Johan Sterk, Arjan de Winter - Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra - Stichting BlauwZaam
Pieter Jan de Winter - Nationale Bomenbank
Anthonie Stip - Vlinderstichting
Emile Penn - Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper - Gemeente Vijfheerenlanden
Peter de Groot - Biodivers
Ad van Rees - den Hâneker
Arie Versluis, Koos Timmer - Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aantjes - Aantjesprojecten

2017
Dick Kerkhof - Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden

2018
Jacques Verhagen - Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

2019
Provincie Utrecht
Zuid Hollands Landschap
Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Gemeente VijfHeerenLanden (samenvoeging gemeente Zederik, Leerdam en Vianen)

2020 In voorbereiding
Gemeente Alblasserdam
Staatsbosbeheer
Gemeente Krimpenerwaard

 LOPENDE ACTIVITEITEN
 AFGERONDE ACTIVITEITEN