Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst 23.01.2020

Klimaatverandering, hoe communiceer je dat?

 

JU Smitgemaal, Nederwaard 1, Kinderdijk 
15.30 uur Inloop + netwerken
16.00 uur Start presentaties
18.00 uur Sluiting
Deze BBB is vol geboekt

Het thema “Klimaatverandering, hoe communiceer je dat ?” raakt de algemene doelen van BlauwZaam als het gaat over het bevorderen van een regionale, duurzame economie en een groener bewustzijn, waarin bedrijven, onderwijs en overheid samen optrekken.
In het programma van deze BBB zal de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke plaats innemen.

Bart van de Sande, student aan de hogeschool Inholland, heeft in opdracht van BlauwZaam onderzoek gedaan naar de volgende vragen:
1.    Hoe kan bewustwording van de veranderingen in het klimaat en de gevolgen worden bevorderd onder de doelgroep van BlauwZaam?
2.    Hoe kan de doelgroep van BlauwZaam worden aangezet tot actie om te gaan werken aan klimaatadaptieve oplossingen?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en tot concrete aanbevelingen voor BlauwZaam te kunnen komen, is er literatuuronderzoek gedaan naar klimaatcommunicatie en innovatie, waarna is gestart met het verzamelen van data binnen het werkveld door interviews met partners van BlauwZaam met als doel om een ‘nulmeting’  te bepalen.
Dit is nodig om de vooruitgang meetbaar te maken, wat met vage begrippen als ‘bewustwording’ en ‘actiebereidheid’ geen gemakkelijke opgave is.

Bart van der Sande (Student opleiding Landscape & Environment Inholland Delft) presenteert de uitkomsten van de enquête en interviews onder de partners van BlauwZaam.
Voornaamste, opmerkelijke uitkomst: Partners van BlauwZaam zien weinig tot geen urgentie voor klimaatadaptatie.

Martin de Winter vertelt over zijn rol als stagebegeleider van Bart bij Hokra (communicatie-adviesbureau). Hoe is het om een stagiair te hebben en wat levert je dat op?

Daan Willems en Maarten Koppen (WSRL) presenteren stresskaarten en het waterplan van Waterschap Rivierenland.

Jenny Schrauwen (docent opleiding Landscape & Environment Management Inholland Delft) vertelt over de opleiding Landscape and Environment Management en de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

De sprekers


Bart van der Sande:
Eindpresentatie onderzoek “Klimaatverandering, hoe communiceer je dat?"

Bart heeft uit naam van BlauwZaam (bij Hokra) onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering Hij maakt deze kenbaar door data te visueel en in kaarten te verwerken. Het geeft de huidige status aan  en wat de verwachtingen en gevolgen zijn. Met als  doel een brede discussie op gang te brengen en draagvlak voor oplossingen rondom het thema “klimaatadaptatie” te realiseren .


Martin de Winter
Hoe is het om een stagiair te begeleiden en wat levert je dat als bedrijf op?

Martin de Winter is directeur/mede eigenaar van Hokra.
Hokra is een fullservice promotioneel dienstverlener op het gebied van merkactivatie, promotionele middelen en marketingservices voor opdrachtgevers zoals Dyson, Red Band, Spa, Kon. Bam groep.
Binnen BlauwZaam is Martin actief (geweest) als deelnemer PeopleConvenant, lid Commissie Communicatie & PR en initiatiefnemer van BlauwZaam Café.
Daarnaast is Martin voorzitter van de RvC van Lek en Waard Wonen.

 


Daan Willems en Maarten Koppen  
Stresskaarten en het “Waterplan” van Waterschap Rivierenland

Daan is Gebiedscoordinator en Senior adviseur Water & Ruimte bij Waterschap Rivierenland. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Duurzame ontwikkeling, Hydrologie, Waterkwaliteit en Waterhuishouding.
Daan heeft zijn master “Civiele Technologie & Management” behaald aan de Universiteit Twente.

Maarten is  “Projectleider gebiedsgerichte plannen” bij Waterschap Rivierenland.
Plannen waarbij hij betrokken is zijn o.a. “Maaibeheerplan Hoge Boezems Kinderdijk”,
“Waterplannen en nazorg wateroverlast projecten in de Alblasserwaard”,
“Visstand Beheer” en “Waterschapserfgoed”.
Maarten is afgestudeerd aan Hogeschool van Hall Larenstein Velp


Jenny Schrauwen
Samenwerking Onderwijs, Bedrijfsleven en Overheden

Jenny verzorgt, aan de hogeschool Inholland te Delft,onderwijstaken voor de opleiding Landscape & Environment Management, richting natuur, landschap en recreatie in de vorm van: het geven van colleges, het begeleiden van studenten in projecten, stages en studieloopbaan. Daarnaast is zij betrokken bij kenniswerkplaats Groene Hart Academie en de PPS waterroute om onderwijs te verbinden met de beroepspraktijk.
 


Opzet van een Bijzondere Blauwame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert maandelijks een BBB. Een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar partners elkaar op donderdagmiddag treffen op een bedrijfslocatie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Waar ze door korte pitches van sprekers kennis kunnen opdoen over één van de vier thema’s van BlauwZaam. In het najaar vindt de jaarlijkse “moeder aller BBB’s” plaats: Het BlauwZaam Symposium. Thema 2020: Het Klimaat.

Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commissie Communicatie & PR.
Een BBB start om 16:00 (15:30 Inloop) en eindigt om 18:00 uur.
Nadat de gastheer de BBB geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.