OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

Nieuwe kansen voor waterberging, bodemstabiliteit, biodiversiteit en… recreatie!Projectleider Peter Paul Klapwijk heeft namens BlauwZaam een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de Oude Hollandse Waterlinie weer zichtbaar te maken middels ‘functionele kunst’. Klapwijk is o.a. betrokken bij de communicatie rond Prachtlint en BBB's van de Stichting BlauwZaam.

 

 

 

 

 

 

 

De Oude Hollandse Waterlinie bestond uit grote stukken land in het veenweidegebied die onder water werden gezet voor de verdediging van Holland in de 17e en 18e eeuw.  In de A5H betrof dat de polders van de Overwaard en de Vijfheerenlanden.
Die inundatie in de 17e en 18e eeuw zou volgens het advies als voorbeeld gevolgd kunnen worden voor oplossingen voor het veenweidegebied van nu in een integrale aanpak. Klapwijk verwijst daarbij naar het rapport van Peter de Ruyter (https://peterderuyterlandschap.nl/projecten/naar-een-weerbare-alblasserwaard/).

De Oude Hollandse Waterlinie zou als katalysator gebruikt kunnen worden voor klimaatadaptatie in de nabije toekomst. Waterberging met kansen voor bodemstabilisatie, biodiversiteit en recreatie.

Het rapport adviseert ook om de focus bij dat laatste niet op  bezoekers maar op bewoners te richten. Zo kan er een waardevol toerisme ontstaan zoals beschreven in het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/waardevol-toerisme?adview=samenvatting).

Lees meer in het eindrapport van Peter Paul onderaan deze pagina.PETER-PAUL KLAPWIJK
 

In opdracht van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft BlauwZaam Peter Paul Klapwijk gevraagd deze verkenning uit te voeren.

Peter Paul woont zelf op de Hoge Molen van Nieuw-Lekkerland. Voor Blauwzaam een ideale kandidaat om deze verkenning uit te voeren. Iemand die dus zelf in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie woont.

Peter Paul  voerde de afgelopen maanden gesprekken met verschillende organisaties. Hij richtte zich vooral op de eigen regio, vanwege zijn eigen netwerk, maar ook vanwege de overzichtelijkheid.  Hij voerde gesprekken met Waterschap Rivierenland, Zuidhollands Landschap en met de gemeente Molenlanden en Gorinchem. Met boeren middels Het Collectief/Den Hâneker en met ideeëndragers van Erfgoedhuis en Polderprof. Hij sprak met een landschapsarchitect en met erfgoeddeskundigen.
Bij alle partijen proefde hij enthousiasme voor zijn verkenning benoemde markeringselementen.

De vraag was: Wat past het beste bij integrale benadering erfgoed, water en natuur?

Zijn conclusie:
Integreer en Combineer de Inundatie  met Klimaatadaptatie in combinatie met wandel/fietsroutes en mogelijkheden voor bewonersparticipatie.

Zie zijn bevindingen hieronder in de documentatie.

 

 

Peter Paul Klapwijk
Images and communications. Source of ideas. Jack of all trades.
https://www.instagram.com/ppkhm/


 

DOCUMENTATIE