11 juni 2021

BlauwZaam Symposium X:

Klimaatverandering, een zee aan kansen
 

Op 4 maart 2021 organiseerden BlauwZaam en de Regionale Adaptatiestrategie A5h het Symposium X: Hoe ziet een klimaatbestendig A5H eruit in 2050? Nationale en regionale beleidsmakers praten samen met projectleiders en aanjagers uit de regio, onder leiding van Eric Spaans (oa Springtij Terschelling). Het Symposium vond live plaats en werd online uitgezonden.

Lilian van den Aarsen (Directeur Staf Deltacommissaris), Richard Slagboom (projectleider Prachtlint 2.0), Mathieu Gremmen (Heemraad Waterschap Rivierenland), Eelke Kraaijeveld (Wethouder Duurzaamheid & Energietransitie Gemeente Gorinchem), Ton Schuller (bestuurslid BlauwZaam), Brenda van Doorn (Klimaatbeleid Gorinchem) en Maureen Pesman (Klimaatbeleid Molenlanden) praten over de zee van mogelijkheden die voor ons ligt. Hoe wordt de Alblasserwaard een voorbeeld op het gebied van Klimaat zoals we dat wereldwijd al zijn als het gaat over Waterbeheersing?

Bekijk hier de registratie van het Symposium X (duur van de registratie 1:35:41)


Cartoon gemaakt tijdens Symposium. Door op de cartoon te klikken krijgt u een leesbare versie.


NA HET SYMPOSIUM

Deze pagina wordt met regelmaat aangevuld en vooral met interessante artikelen over klimaatadaptatie.
 


De toekomst van duurzaam bouwen

Gezien op tv in het programma The Fixers.


BlauwZaam staat op de voorbeeldenkaart
van Kennisportaal Klimaatadaptatie

Onder de titel "BlauwGroen Fundament stimuleert samenwerking in de regio" wordt het werk van BlauwZaam toegelicht.
Twee andere regionale projecten: https://klimaatadaptatienederland.nl/@159999/proeftuin/ 
en https://klimaatadaptatienederland.nl/@160514/pilot-project-hoef/

https://klimaatadaptatienederland.nl/voorbeelden/


Ecotuin in Hoornaar

Maak kennis met Ecotuin Lutjeswaard in Hoornaar! Wat een mooi initiatief vanuit de inwoners. Arie van Donk (dorpsraad) en ecoloog Richard Slagboom vertellen over de totstandkoming en het resultaat tot nu toe.
Veel kijkplezier!


Tegels wippen!

Tot 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus ook! Hoe? Kijk naar:


Toegevoegd: 31 maart 2021

Keerpunt in waterbeheer

Daan Willems, gebiedscoördinator van Waterschap Rivirenland over onze rol ten opzichte van waterverbruik.

- LEES HET ARTIKEL -

Foto: Cor de Kock - (Fotoexpositie.nl  > fotografen > cor_de_kock) E-mail: cordekock@hetnet.nl.


 

Bekijk hier het Symposium

 

Symposium in de media

 

Klimaat en onze regio

Van wereldniveau naar de regio. Marcel Beukeboom (Klimaatgezant van Nederland), Lilian van den Aarsen (Directeur Staf Deltacommissaris), Maureen Pesman (Adviseur water, klimaatadaptatie en bodemdaling Gemeente Molenlanden) en Brenda van Doorn (Beleidsadviseur Milieu & Duurzaamheid Gemeente Gorinchem) bespreken de regionale klimaat uitdagingen en de kansen die hier liggen.


 

De Schanspolder door een Blauwe Bril

Hoe zie ik kansen om die leefomgeving klimaatadaptief te maken en daardoor sterk te verbeteren? Meer biodiversiteit, minder hittestress, meer waterberging? Kijk eens door een Blauwe Bril!
 

Kijk eens naar de Schanspolder in Kinderdijk. Studente Marlies Smit van (Hogeschool InHolland, Landscape and Environment Management) gaat dat doen. Samen met bewoner Wim Verloop, gebiedsexpert Richard Slagboom en klimaatgezant Marcel Beukeboom bekijkt ze kansen voor de Schanspolder. Hoe kunnen ze deze wijk voorbereiden op de Klimaatveranderingen die op ons afkomen of er zelfs al zijn. 

 

De Regionale Adaptatie Strategie en klimaatwerkplaatsen

Hoe passen we ons aan de verandering van het klimaat. In de klimaatwerkplaatsen worden gesprekken gevoerd met specialisten en wordt samengewerkt aan de Regionale Adaptatie Strategie.

MEER LEZEN

Lidwien Reyn (Kwartiermaker klimaatadaptatie en bodemdaling dijkring 16), Ton Schuller (bestuurslid BlauwZaam), Lilian van den Aarsen (Directeur Staf Deltacommissaris bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Richard Slagboom (Projectleider BlauwZaam Prachtlint) bespreken inspiratievolle voorbeelden hoe mensen in de regio al in beweging komen.

 

De regio als voorbeeld in 2050
en wat moeten we daar voor doen?

Hoe ziet een klimaatbestendig A5H eruit in 2050? Van droom naar werkelijkheid.

Lilian van den Aarsen (Directeur Staf Deltacommissaris), Richard Slagboom (Projectleider BlauwZaam Prachtlint), Mathieu Gremmen (Heemraad en loco-dijkgraaf waterschap Rivierenland), Eelke Kraaijeveld (Wethouder Duurzaamheid & Energietransitie Gemeente Gorinchem) en Ton Schuller (bestuurslid BlauwZaam) vertellen hoe we onze dromen moeten waarmaken.A5H en BlauwZaam samen naar Symposium X

Klimaatverandering heeft effect op onze woon-, werk- en leefomgeving. Daarom werd tijdens het Symposium X gekeken waar kansen liggen om de omgeving voor te bereiden op de risico’s van die klimaatverandering. Dat betreft waterveiligheid, economie, landbouw, bereikbaarheid, landschap, natuur en recreatie.

Voorafgaand verschenen met regelmaat artikelen over Klimaatverandering in alle edities van Het Kontakt, onze regionale nieuwsverstrekker. Van Alblasserdam tot en met Leerdam, van Groot-Ammers tot en met Sliedrecht. Vanaf 10 juni 2020 kwam(en) een BlauwGroene Pionier(s) aan het woord over het klimaat in de A5H of was er aandacht voor praktische kanten van klimaatveranderingen.

LEES ALLE ARTIKELEN


De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vormen een prachtig en dynamisch gebied waar stad en land complementair aan elkaar zijn. Het is omgeven door rivieren en dijkring 16 en dat schept een hechte band. Wij zijn ons ervan bewust dat ons gebied kwetsbaar is voor droogte, bodemdaling, hevige neerslag en meer variabele aanvoer van water uit de rivieren en hogere verzilting van rivierwater en overstroming. Met de ons kenmerkende nuchterheid, degelijkheid en saamhorigheid - deels gevoed door de gezamenlijke strijd tegen het water – zetten wij samen de schouders onder klimaatadaptatie.

 

Molenlanden - Vijfheerenlanden - Gorinchem - Hardinxveld Giessendam - Sliedrecht - Papendrecht - Alblasserdam
Waterschap Rivierenlanden - Provincies Zuid-Holland en Utrecht - BlauwZaam

 

 Met dank aan onder meer: