• Met nieuwe "energie" voorop in de transitie

Thema Het Nieuwe Bouwen

THEMA HET NIEUWE BOUWEN

Met nieuwe energie voorop in de transitie

Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal.

Het thema energie is en blijft echter onlosmakelijk verbonden met de bouw. Of het nu gaat om verduurzaming van bestaand of nieuw te bouwen vastgoed de factor energiebesparing en/of energieopwekking wordt daarin meegenomen. In dit thema zullen we dus ook regelmatig het nieuws daarover delen. 

Bouwen in hout als duurzame oplossing

De novembereditie van onze maandelijkse Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst staat in het teken van Bouwen in Hout...

Donderdag 31 oktober 2019 was de dag van het alweer 9e BlauwZame Symposium. Dankzij de medewerking en samenwerking van en met de Gemeente Gorinchem is...