SAMENWERKEN MET HET ONDERWIJS

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.

Water en Groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de drag­ers van de economie en de cultuurhistorie. Samenwerken met opleidingen die deze thema’s in hun curriculum hebben is dus voorwaardelijk om de regio te verduurzamen.DOELEN & RESULTATEN

Jongeren interesseren voor thema’s die in deze regio spelen. Hen adequaat opleiden voor de toekomst en kennis laten maken met het bedrijfsleven zijn de doelen van BlauwZaam. Verbindingen maken met de jongste en de oudste leerlingen is een uitdaging. Dat heet met mooie woorden samenwerken in de verticale onderwijskolom.

Resultaten:
•    Elk jaar proberen door keuze van projecten die verbinding tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties te maken, zodat er samengewerkt kan worden.LOPENDE ACTIVITEITEN
 AFGERONDE ACTIVITEITEN