Werkgroepen en projecten BlauwZaam


Onder de 4 thema’s van BlauwZaam werken werkgroepen, die de BlauwZame doelstellingen concretiseren. Daar de thema’s integraal met elkaar verbonden zijn, is er voortdurend afstemming tussen de werkgroepen onderling.

De werkgroepen bestaan uit BlauwZaam partners die tevens dé ambassadeurs voor het duurzame gedachtegoed zijn. Zij kunnen participeren in projecten en organiseren  kennissessies. Hierdoor ontstaat een stevig BlauwZaam-netwerk. Samenwerking met andere organisaties, met name het onderwijs,  hebben een hoge prioriteit. Deze samenwerking leidt tot de ontwikkeling van een integraal samenwerkende duurzame regio.

Elke werkgroep heeft een contactpersoon, die zowel naar het bestuur als naar andere organisaties voor de verbinding zorgt.
De groep schrijft in haar jaarverslag over de ondernomen activiteiten in dat jaar en blikt uiteraard vooruit. 
Als de werkgroep participeert in gefinancierde projecten worden zij ook geldelijk ondersteunt. Met deze geldstromen kunnen o.a. projectleiders worden aangesteld en materialen worden aangeschaft om de projectdoelen te realiseren. Twee bestuursleden monitoren de projecten.
De geldstromen worden centraal beheerd door de penningmeester en het administratiekantoor van BlauwZaam.

De werkgroepen worden tevens ondersteund door de commissie Communicatie en PR.
De Werkgroepen worden zo veel mogelijk ondersteund door de BlauwZaam brede Commissies.