SAMENWERKEN MET HET ONDERWIJS

Leren in samenwerken en samenwerken in leren 

Het opleiden en coachen van jongeren is niet meer een zaak van scholen alleen.
Willen leerlingen, studenten, maar ook docenten de snelle digitale en technische ontwikkelingen bijhouden, moeten zij de verbinding met het regionale bedrijfsleven aangaan.

Studenten en docenten moeten dus uit hun ‘veilige’ scholen komen.
Schoolmanagers moeten dit faciliteren.
Dit alles vraagt om een transitietraject.
BlauwZaam helpt hen die stap te zetten.DE BLAUWZAME SAMENWERKING
 

BlauwZaam staat voor het bevorderen van een  regionale, duurzame economie waarin bedrijven, onderwijs en overheid samen optrekken. 
Samenwerken met opleidingen die de BlauwZaam thema’s in hun curriculum hebben is voorwaardelijk om de regio te verduurzamen.

BlauwZaam werkt nauw samen met de volgende onderwijsinstellingen:
•    Wageningen Universiteit (WUR)
•    Hogeschool “Inholland” (Delft)
•    Hogeschool “HAL Larenstein”  (Velp)
•    Wellantcollege (mbo Blauwe Hotspot Dordrecht, mbo Houten en vmbo ”De Bossekamp” Ottoland)
•    ROC Davinci (Gorinchem/Dordrecht)

Leerlingen, studenten en docenten werken samen in projecten met ondernemers , gemeenten en provincies waterschappen en maatschappelijke organisaties.PROJECTEN WAARIN BLAUWZAAM (PARTNERS) EN ONDERWIJS
OP DIT MOMENT SAMENWERKEN:
 

* Drukdrainage
(samenwerking tussen BlauwZaam, 3 regionale agrariers, LTO, WUR, Wellantcollege, Provincie Zuid-Holland/Utrecht)

* Project Molenzwam
(samenwerking tussen  BlauwZaam, Avonturenboerderij Molenlanden, Verdraaid Goed, Koncerna,  Wellantcollege)

* Verkenning “Natuurinclusieve Landbouw”
(samenwerking tussen, Gemeente Molenlanden, Wellantcollege, regionale agrariers)

* Gebiedscoalitie A5H
(ontwikkeling nieuw meerjarenprogramma ‘Groen Blauw Verbindt” ism maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, regionale onderwijsinstellingen)

* Kaartmateriaal maken
(samenwerking tussen BlauwZaam, Waterschap Rivierenland, Inholland, Wellantcollege)

* Blauwe- en Groene Hotspot
Projectenbureau A5H: Samenwerking tussen o.a. BlauwZaam, Wellantcollege,Inholland, HALL.

* Ontwikkeling Innovatie en Opleidingscentrum
Samenwerking regionale vmbo-havo-vwo scholen, bedrijfsleven en regionale gemeenten.

* OP WEG NAAR SYMPOSIUM X: 4 MAART 2021
Klimaatverandering... ligt u daar weleens wakker van?


AFGERONDE ACTIVITEITEN


Zoek je aansluiting vanuit een projectidee of lopend project met een  opleiding ?
Of wil je meer weten over de samenwerking met onderwijs?
Contactpersoon onderwijs: Ton Schüller (th.schuller@wellant.nl)